Idiomorf infographics  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
english translation        
 
Portfolio over Interactieve; Medische; Technische en Instructie Animaties
interactieve instructie animatie montage installatie   animatie luchtstroom   instructiefilm voedingssonde   energieverbruik registratie systeem
montage tekening
handleiding apparaat
  aërodynamiek zeilboot   medische instructie
animatie over artroscopie
  energieverbruik: gas,
water, elektriciteit
 
technische animatie stankbestrijding   rivirebodem opbouw   Exploded view heup prothese   animatie bedrijfspresentatie
technische animatie
over stankbestrijding
  bodemopbouw
rivierbedding
  exploded view van een
totale heupprothese
 

bedrijfspresentatie
uitgevoerd als animatie

 
 
   

Animaties
Met deze overzichtpagina willen wij u een indruk geven wat er zoal mogelijk is met interactieve animaties. Idiomorf infographics is gespecialiseerd in het vertalen van documentatie naar aantrekkelijk en toegankelijk beeld. Kwaliteit, creativiteit en innovatie zijn daarbij ons uitgangspunt.
Het betreft hier projecten waarbij wetenschappelijke, medische, educatieve en technische processen en vindingen uitgelegd worden met (interactief) bewegende beelden. Op deze manier kunnen uw gebruikers, cursisten of klanten goed en snel begeleid worden over de werking; functie of onderhoud van bijvoorbeeld een apparaat; machine; docering van een bepaald medicijn of uitleg over het ontstaan van een chemische reactie. Dit komt uiteindelijk de verkoop van uw dienst of product ten goede.

Interactiviteit
Animatie en interactiviteit maken de infographic dynamisch en extra makkelijk in gebruik. Door de tekening te animeren is er minder tekstuele uitleg nodig: je ziet namenlijk wat er gebeurt. Door interactieve elementen toe te voegen zoals start/stop knoppen kan de gebruiker zelf kiezen over welke onderwerpen deze meer informatie wil hebben.

Over de toepassingen van onze animaties zijn vele mogelijkheden en talloze voorbeelden te geven. Klik op een van de tegels om de hele animatie te zien. Als u geïnteresseerd bent in een animatie voor op uw website of heeft u vragen over deze talloze mogelijkheden met deze geanimeerde films dan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Een animatie, hoe abstract ook, is op de een of andere manier een verhaal, dat de toeschouwer ergens wil brengen of iets wil laten ervaren of begrijpen. De visie is de boodschap en gaat samen met de animatie als beeldende uitingsvorm. Webpagina’s danken hun dynamische karakter voor een belangrijk deel aan animaties, bewegende beelden. Een animatie (of motion graphic) is een simulatie van beweging door het snel achter elkaar tonen van een serie afbeeldingen (frames) die elk een afzonderlijke fase van de beweging laten zien. Belangrijk is dat de plaatjes steeds in een bepaald onderdeel van elkaar verschillen en voor het overige precies gelijk zijn. Zo ontstaat de illusie van beweging tegen een statische achtergrond. Onze hersenen houden elk beeld een fractie van een seconde vast en leggen de nieuwe voorstelling over de vorige. Volgens dit principe werkten ook de mechanische apparaten uit de 19e eeuw (de kinetoscoop, tachyscoop etc.) waarbij men een schijf met afbeeldingen snel in beweging bracht door aan een slinger te draaien en men door een venster het animatie-effect kon waarnemen. Daarmee is tevens de breedte van het onderwerp aangegeven. Animaties variëren van simpele plaatjes-die-bewegen (animated gifs) tot een complete interactieve bedrijfs presentatie (meestal opgebouwd uit vector graphics). Dat betekent niet dat de gewone video in digitale vorm ook tot de categorie animaties wordt gerekend. Een video is een registratie van beweging, verdeeld over frames, terwijl een animatie juist uitgaat van de afzonderlijke frames en op basis daarvan beweging creëert. Met andere woorden, er is een onderscheid tussen animatie als medium en animatie als applicatie. De laatste wordt ook gebruikt voor interactieve animaties.

Animated gif
Dit is ongetwijfeld de meest populaire vorm van animatie, gebaseerd op bitmaps. Het Graphics Interchange Format (GIF) werd niet speciaal ontwikkeld als platform voor animatie, maar laat wel toe deze techniek te gebruiken. Animated gifs volgen de speciale standaard die bekend staat als GIF89a en die momenteel door de meeste webbrowsers wordt ondersteund. De gifs zijn betrekkelijk eenvoudig met behulp van grafische software samen te stellen. De beweging kan als eenmalig of als een loop worden gedefinieerd. Ook is het mogelijk overgangen tussen de afzonderlijke frames aan te brengen (fade-out, wipe e.d.). Naast deze voordelen zijn er ook nadelen: de bestanden hebben de neiging groot te worden, de compressie is matig en er is geen geluid toe te voegen aan de animated gif zelf (men kan wel een WAV-bestand in de webpagina opnemen om zo achtergrondgeluid te creëren). Animated gifs gebruiken wij daarom dus niet. Een flash compressie is het meest geschikt voor de meest uiteenlopende animaties voor op het internet: bewegende logo’s, animated icons, het visualiseren van bewegingen, een proces (bijvoorbeeld het pompen van het hart) of de werking van een machine.

Educatieve animaties
Voor educatieve animaties, waarin onderwijs en de verhaallijn als informatieoverdracht centraal staan, is een goed storyboard ook wel scenario belangrijk om de gedachten te ordenen. In ieder geval is er enig plan van aanpak nodig alvorens te beginnen. Goed contact met de opdrachtgever is tijdens een animatie project daarom onmisbaar. Evenals bij gewoon grafisch werk kan diepte in 2D-animaties worden gesuggereerd door voorwerpen elkaar te laten overlappen en kleiner te laten worden. Schaduwen, in het bijzonder slagschaduwen, kunnen daarbij ook van betekenis zijn. Beweging heeft invloed op de waargenomen grootte. De animator van een proces animatie moet zijn aandacht niet alleen richten op de beweging in het tafereel zelf, maar zich ook afvragen of de camerapositie (dus de toeschouwer) wel steeds op dezelfde plaats moet blijven. Dit is belangrijk omdat bij een proces animatie het gaat om hoe bijvoorbeeld een machine werkt of onderhoud gepleegd wordt. De eerste films waren niet meer dan de registratie van een toneelstuk gezien vanuit de positie van de toeschouwer in de zaal. Langzaam deed de bewegende camera zijn intrede. Vertaald naar een 2D-animatie betekent dit dat men voorwerpen ook om die reden van grootte of plaats kan laten veranderen. Bedenk dat de situatie verschillend is voor: (1) een inzoomende camera (voorwerp én achtergrond worden groter), (2) naderend voorwerp (alleen het voorwerp groeit, achtergrond verandert niet) en (3) het passeren van een voorwerp: kijkend uit het raam van een rijdende auto lijken voorwerpen dichterbij sneller voorbij te trekken dan voorwerpen verderaf. Het gekozen gezichtspunt kan ook psychologische implicaties hebben: vanuit het kikkerperspectief ziet de wereld er veel dominanter dan vanuit het vogelperspectief. We weten uit tv-interviews dat het gevoelsmatig een verschil maakt of iemand ons rechtstreeks aankijkt of ons en profile getoond wordt: in het eerste geval voelen wij ons onmiddellijk aangesproken, in het tweede geval hebben we de positie van toeschouwer. Ook het fish-eye (te bereiken door bitmaps in grafische programma’s te bewerken) kan heel suggestief werken, bijvoorbeeld bij het verbeelden van alomvattendheid. Een belangrijk deel van computer geanimeerde simulatie heeft te maken met het realistisch weergeven van interactie tussen voorwerpen: het opspatten van water als er een steen in valt, het buigen van metaal bij een botsing, het breken van hout bij hakken. In 2D-animaties gaat dat allemaal veel eenvoudiger. Wel heeft men in de regel de mogelijkheid de baan van een bewegend voorwerp definiëren; deze mag ook grillig zijn: Flash kent tweening motion along a path. Maar het contact tussen objecten moet handmatig worden vormgegeven, bijvoorbeeld door het aanbrengen van suggestieve elementen die inspelen op verwachtingen van de toeschouwer. Tekenfilmpjes danken vaak hun charme aan de inventiviteit van de illustrator op dit punt: goede timing bij overdrijving van de beweging, groteske gebaren, het uitstellen van de te verwachten reactie (een voorwerp dat omhoog wordt gegooid maar niet wil vallen).  

Samenvatting
Bij het ontwerpen van een animatie heiligt het doel de middelen. Hierbij gaat het erom dit doel steeds voor ogen te houden en dit met een variëteit aan middelen vorm te geven. Saaiheid en afdwalen zijn beide hinderlijk. Een juiste balans van denken in compositie en tijd,  – daarin verschilt de animatie van gewone grafiek– zal het mooiste resultaat opleveren. De 2 dimensionale techniek stelt daarbij hogere eisen aan zijn inventiviteit in vergelijking met de 3 dimensionaal (3D)-omgeving, waarin de programmatuur de effecten van bewegingen berekent. Eenvoudig criteria voor kwaliteit zijn de vragen of het niet alleen de eerste keer maar ook de twintigste keer naar leuk is om naar te kijken, en of hetzelfde effect niet met eenvoudige middelen bereikt had kunnen worden. Maar het allerbelangrijkste is de kracht om zich te kunnen verplaatsen in de perceptie van de toeschouwer en die kunnen manipuleren. Dat maakt een educatieve animatie tot een succes.