logo idiomorf  
Bekijk de tekeningen op deze website en zie de kracht van de eenvoud
vorige afbeelding terug naar overzicht volgende afbeelding    
   
Pictogrammen over Brandpreventie en gedragsregels  
 
Copywright 2008, Idiomorf infographics  
 
   

Zoekt u illustraties als deze?
Wij hebben voor klanten als deze een grote verscheidenheid aan grafische symbolen en pictogrammen gemaakt ter begeleiding bij veiligheidsvoorschriften voor bedrijfspanden. Hiervan ziet u enkele voorbeelden op deze website. Onze symbolen en pictogrammen geven een toegevoegde waarde aan compliceerde processen. Dit bespaart de eindgebruiker tijd. Onze tekeningen kunnen ook gebruikt worden voor digitale media in een animatie.
Neem contact met ons op voor een afspraak of eventuele vragen.

Brandveiligheid bij bedrijven
Deze pictogrammen zijn gemaakt voor een gids over bedrijfsveiligheid.
Pictogram links laat een brandmeldinstallatie zien. Afhankelijk van de gebouwfunctie, moeten in grotere panden met vloeren die hoger liggen dan vijf meter, een brandmeldinstallatie en een nooduitgang aanwezig zijn.

Pictogram midden: Gevels, platte daken en constructies behoeven ook de nodige aandacht als het gaat om fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld bij het overslaan van brand. Maar let ook op balustrades, lichtkoepels en dakoverlopen

Pictogram rechts: Voor een H-balk is een brandwerendheid van 30 minuten haalbaar door deze te bekleden met een houten constructie.

De zorg voor bedrijfsveiligheid beoogt het beheersen van risico's, die o.a. ongevallen, brand, explosies e.d. kunnen veroorzaken. De bedrijfsveiligheidsdeskundige adviseert over technische en organisatorische aspecten ter voorkoming van situaties die onveilig zijn voor medewerkers en studenten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de staat van onderhoud en inrichting van gebouwen, werkplaatsen en laboratoria en ook aan voorschriften en gedragsregels.
Voor het geval zich toch ongevallen of calamiteiten voordoen, is een bedrijfshulpverleningsorganisatie, ingesteld die snel ter plekke hulp kan verlenen en ernstige (vervolg) schade en letsel kan voorkomen.